30 March 2009

ปืนใหญ่ต้องสงสัย ? ตอนที่๓

ืนใหญ่ต้องสงสัย

เรือสินค้า เย.บี.เซย์ (Jean Baptist Say) ตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เป็นเรือสินค้าของบริษัท เมสซาเยอรี ฟลูวีอัลส์ (Messageries Fluviales) เดินเรือประจำระหว่าง ไซ่ง่อนกับกรุงเทพ ฯ มาพบกับเรือรบฝรั่งเศสโดยบังเอิญ และอาสานำร่องให้ จนสุดท้ายต้องมาเกยตื้นบริเวณแหลมลำพูราย เป็นบทเรียนให้ฝรั่งเศสรู้ว่า ในภายภาคหน้าการคิดจะรังแกชาติเล็ก ๆ อย่างสยามนั้น มิใช่เรื่องง่ายเลย และเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่ง ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ดังเช่น “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” วีรกรรมของเรือหลวงธนบุรี ในเวลาต่อมา

แผนที่การรบ จากหนังสือ กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และ การรบที่ปากน้ำเจ้าพระยา สมัย ร.ศ.๑๑๒

เปรียบเทียบกำลังรบทั้งสองฝ่าย

-เรือปืนมกุฎราชกุมาร (Makut Rajakumarn) -เรือปืนมูรธาวสิตสวัสดิ์ (Coronation) -เรือหาญหักศัตรู (Han Hak Satru) -เรือนฤเบนทร์บุตรี (Nirben) -เรือทูลกระหม่อม (Thoon Kramom) -ป้อมพระจุลจอมเกล้า (Fort Phra Chulachomklao) -ป้อมผีเสื้อสมุทร (Fort Phi Sua Smut) -เรือยิงทุ่นระเบิด พร้อมทุ่นระเบิด ๑๖ ลูก-เรือสลุปแองคองสตังต์ (Inconstant) -เรือปืนโคแมต (Cométe) -เรือสินค้า เย.บี.เซย์ (Jean Baptist Say)
  • เหตุการณ์การรบที่ปากน้ำเจ้าพระยาในวันนั้น เมื่อเปรียบเทียบกำลังรบกัน ฝ่ายสยามอาจจะดูเหนือกว่ามาก แต่ความเป็นจริงแล้ว เราไม่มีความพร้อมในการนี้เลย เนื่องจากความพร้อมรบ ต้องมี ๓ องค์ ประกอบด้วย องค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์กำลังใจ ซึ่งเราทัดเทียมฝรั่งเศสในด้านกำลังใจเพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ในทั้ง ๓ องค์นั้น องค์กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
  • องค์บุคคล : เราไม่มีความพร้อมดีพอ เนื่องจากทั้งกำลังพลบนเรือ และที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นทหารที่เพิ่งฝึกหัดใหม่ บางคนยังไม่เคยฝึกยิงอาวุธเลยเสียด้วยซ้ำ อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ ส่วนฝ่ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะมีทหารที่เกณฑ์มาจากญวน หรือโจรสลัดอยู่บ้าง (ตามบันทึกของผบ.เรือ โคแมต) แต่ก็ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทั้งระเบียบวินัย การฝึกทหารราบ และการอาวุธ
  • องค์วัตถุ : ฝรั่งเศสมีเรือรบเพียง ๒ ลำ ส่วนเรามีเรือรบ ๕ ลำ ป้อมปืนบนฝั่ง สิ่งกีดขวางร่องน้ำ และมีตอร์ปิโด (ทุ่นระเบิด) อีก ๑๖ ลูก เห็นเท่านี้อาจจะนึกว่าเรากินขาด แต่ความเป็นจริงแล้ว ด้วยรายละเอียดอันซับซ้อน และกลยุทธ์ของฝรั่งเศส ผนวกกับองค์บุคคลตามข้อ ๑. ทำให้องค์วัตถุของเราแทบใช้การได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ควรจะเป็น
  • การที่เรามีเรือถึง ๕ ลำนั้น โดยแท้จริงแล้วเป็นเรือรบเพียง ๒ ลำ คือ เรือมกุฎราชกุมาร และ เรือมูรธาวสิตสวัสดิ์ แต่ก็เป็นเรือรบแบบโบราณ ปืนบรรจุปากกระบอก ยิงได้ช้า ระวางขับน้ำน้อยก็กว่า ผิดกับทางฝ่ายเรือรบฝรั่งเศส ที่มีปืนทันสมัย บรรจุท้าย ยิงได้เร็ว เรียกว่า Quick Firing Gun มีอำนาจการทำลายล้างสูงกว่าเรามาก ส่วนเรืออีก ๓ ลำของเรา อย่างเรือหาญหักศัตรู เรือนฤเบนทร์บุตรี และเรือทูลกระหม่อม มิใช่เรือรบอย่างแท้จริง และเป็นเรือขนาดเล็ก ที่เอาปืนใหญ่แบบโบราณมาติดตั้งไว้บนเรือ เพื่อให้สามารถยิงตอบโต้ได้บ้างเท่านั้น

No comments:

Post a Comment